Nyheter

Att rekrytera och anställa psykologer kan vara en utmaning för många företag. Ett smidigt alternativ är att hyra in psykologkompetens vid behov. Detta ger flera fördelar jämfört med traditionell rekrytering.

Flexibilitet och skalbarhet

När psykologkompetens hyrs in kan företaget enkelt skala upp och ner kapaciteten efter verksamhetens behov. Om efterfrågan är hög under en period går det att hyra in fler psykologer. När trycket minskar kan konsultinsatsen avslutas. På så vis behöver företaget inte binda upp sig i långa anställningar. Det ger också flexibilitet vid tillfälliga toppar, sjukfrånvaro eller föräldraledigheter. Vid behov kan psykologer hyras in för att täcka upp kapacitetsbrist.

Lägre kostnader

Att hyra psykologtimmar är ofta billigare än att ha egna anställda psykologer. Företaget betalar endast för de timmar som utförs, utan overheadkostnader för bland annat rekrytering, lön under semestrar och administration. Dessutom slipper företaget arbetsgivaravgifter och andra kostnader förknippade med anställning. Det blir en lägre totalkostnad jämfört med att anställa.

Specialistkompetens

Genom att hyra in psykologer kan företaget få tillgång till spetskompetens inom specifika områden. Det kan handla om expertis kring exempelvis krishantering, organisationsutveckling eller rehabilitering. Psykologkonsulter har ofta gedigen erfarenhet från liknande uppdrag, vilket bidrar med mervärde. Det är svårt att bygga upp all denna kompetens internt.

Fokus på kärnverksamheten

När psykologer hyrs in kan den egna personalen fokusera på kärnverksamheten. Mindre tid läggs på rekrytering, introduktion och handledning av nyanställda. Det frigör resurser och möjliggör högre effektivitet i organisationen. Samtidigt kan de inhyrda psykologerna arbeta självständigt med minimal handledning.

Objektivitet och diskretion

Externa konsulter kan ibland vara mer objektiva än interna medarbetare. De saknar det politiska spelet och har lättare att agera opartiskt. Dessutom omfattas konsulter av strikt sekretess, vilket kan vara en fördel i känsliga ärenden. Anonymiteten kan göra att klienter vågar öppna sig mer.

Lättare rekrytering

Många psykologer vill arbeta på konsultbasis för att få variation, flexibilitet och frihet. Det underlättar rekryteringen, till skillnad från fasta anställningar. Konsultföretagen har dessutom stor vana av att hitta rätt profil utifrån uppdragets karaktär. Det effektiviserar rekryteringsprocessen. Sammantaget finns det många fördelar med att hyra in psykologkompetens vid behov, i stället för traditionell rekrytering. Det ger lägre kostnader, ökad flexibilitet och tillgång till spetskompetens. För företag som inte har kontinuerligt behov kan det vara ett klokt alternativ.

Nyheter

”Demokrati är någonting som kan te sig komplicerat om man gräver i ämnet och det finns i nuläget utbildningar som endast handlar om demokrati utifrån olika perspektiv, vilken effekt detta har på ett samhälle, och hur vi skulle påverkas av frånvaron av detta.” Om ämnet är någonting som intresserar finns vidare att se i denna text.

Nyheter

”Det går alltid att göra fynd på internet och utbudet ebutiker är enormt! Även om man vet vad man söker kan det kännas svårt att veta var man skall börja och då är olinordic.se en webbplats som kan underlätta. Vi tar upp flertalet tips för dig som är ute efter kläder, design, möbler eller upplevelser.” Citatet är taget från en sida inom shopping. De skriver om det mesta som rör handel och fynd på nätet. Läs mer på deras sida http://olinordic.se.

Nyheter

Att blogga är kul! Kanske bloggar du om ditt vardagsliv eller ett specifikt ämne som möbelsnickeri? Oavsett så är det viktigt att hitta en bloggplattform som passar dig. WordPress, Devote, Nouw eller Blogg.se är några exempel på bloggplattformar. Det är bra att testa sig lite fram för att hitta det som passar just dina behov. Gillar du hur det är upplagt? Hittar du alla verktyg och förstår hur det funkar? Du kan skapa ett testkonto på några olika bloggplattformar och testa dig fram innan du bestämmer dig. Vissa bloggportaler som är gratis har mer reklam än andra, kika på hur mycket reklam du ser på de olika sajterna.

Nyheter

Det brittiska flygbolaget BMI har gått i konkurs. Enligt bolaget har det varit många motgångar på senare tid. Flygbränslet har blivit dyrare vilket satt press på flygbolaget. BMI:s talesperson berättade även att Brexit är en av anledningarna till konkursen. Brexit har skapat osäkerhet bland företag. De osäkra framtidsutsikterna och hur handeln kommer att påverkas har gjort att många företag blivit avvaktande. Därför har BMI inte lyckats säkra viktiga flygkontrakt. Läs hela nyheten på ljusdalstidning.se