Bloggen

Allt fler företag ser möjligheter som kommer med en ny teknologi och är snabba att anamma de olika lösningar som presenteras för dem. Det kan här handla om allt från en mer effektiv telefonväxel, det kan handla om att man lägger ut allt på olika molntjänster eller att man byter mot en mer anpassad serverleverantör.

Oavsett vilket exempel man väljer så genomför man ett byte för att man som företagare måste göra det – i viss mån; man måste helt enkelt uppgradera sig för att hänga med i utvecklingen och för att på ett bättre sätt kunna möta de nya behov som både kunder och partners ställer. Men – viktigt i sammanhanget är följande: ett byte av exempelvis en telefonväxel får heller inte ta för lång tid, systemet får inte vara för invecklat och – framförallt – så måste den nya telefonväxel man investerat i också vara bättre än den gamla man har.

Är den inte det och om den inte uppfyller de kriterier vi ovan nämnde så kan detta påverka företaget negativt och spela en stor roll i en minskad omsättning. Det handlar alltså om en svår balansgång för företag i dagens läge – vilka lösningar ska man välja, vilka ska man låta bli och hur ska man på bästa sätt investera i lösningar som har potential att föra verksamheten framåt snarare än bakåt. Då det kommer till den telefonväxel vi nämnde ovan så är detta i de flesta fall ingenting att fundera över – ett byte till en modernare sådan är något som verkligen kan göra en stor skillnad.

Flexiblare lösningar med en modern telefonväxel

Vi tänker oss först ett företag som håller fast vid en gammal telefonväxel och där de i och med detta tvingas till fysiska möten där man stilla sitter på sitt kontor under  givna tider. Man kopplas dessutom till sina kunder och man måste hela tiden hålla koll på vilka samtal, nummer och personer man når om man ringer.

Den nya telefonväxel och de lösningar som en sådan kan föra med sig är att de anställda inte alls är bundna till lokaler och kontor – tvärtom; de nås överallt, de kan sitta precis vart som helst – när som helst – och detta till både lägre kostnader. Samtalen blir billigare, man slipper de dyra omkostnader som en äldre telefonväxel för med sig och man kan i och med detta spara stora pengar.

En ny telefonväxel – en lösning via exempelvis molnet – är ett typiskt exempel på där man som företag – oavsett storlek – inte har råd att avvakta utan där man direkt ska hoppa på tåget. Möjligheterna är enorma.

Läs mer om hur en modern telefonväxel fungerar här.