Bloggen

Ser man till hur marknadsföringen kommit att ändras under senare år så innebär det att man som företagare ofta betalar väldigt mycket pengar i onödan. Det vill säga, betalar man för annonser i tidningen, betalar man för tv-reklam eller betalar man för en jingel på radion – ja, då finns det också en stor risk i att ingen kommer att upptäcka dessa.

Traditionella medier och annonsering via dessa håller på att spela ut sin roll och glädjande nog så har också fler och fler företag börjat inse detta och tagit steget mot att synas där kunderna numera finns. Var finns då kunderna i dagsläget?

Jo, uteslutande på internet i allmänhet och på Google i synnerhet. Menas med detta; sannolikheten är stor att en kund som söker efter en cykel i Stockholm snarare kommer att skriva dessa ord i sökfältet på Google än att leta efter en cykelhandlare i Gula Sidorna. Då gäller det också för en cykelhandlare att synas på Google och gärna då också så högt upp som möjligt; folk idag är rastlösa och vill ha snabb information – allt annat än sida två på nämnda sökmotor är även det i många fall irrelevant för en potentiell kund då denne, helt enkelt, inte orkar söka så långt bak.

Det många företagare i dagsläget gör är att man söker sig till en Seo-byrå och väljer att lägga sina pengar på marknadsföring hos en sådan. En Seo-byrå är nämligen den som har verktygen för att få ord att ranka högre upp på exempelvis Google – den cykelhandlare vi hade som exempel ovan kommer att vilja synas under orden Cykel och Stockholm; och dessa ord är således de som en Seo-byrå kommer att optimera. Det som sker är ett omfattande arbete där man via länkar i form av artiklar, bloggar och andra verktyg visar för Googles algoritmer att sidan i fråga är relevant och därmed förtjänar en plats högre upp på rankingen. Detta är förenklat, arbetet med Seo är omfattande och svårt att förklara i detalj. Däremot så finns det en väg att gå som inte så många tänker på och som vissa seo-byråer specialiserat sig på; nämligen en landningssida.

En landningssida är en investering

En landningssida innebär – återigen förenklat – att denne cykelhandlare i Stockholm, vid sidan av sin befintliga hemsida, får ytterligare en sida med samma kontaktuppgifter. Det handlar inte om en dubblett – en landningssida är alltid unik – men alla uppgifter om denna cykelhandlare kommer att finnas.

En Seo-byrå som jobbar med en landningssida kan således erbjuda sina kunder två möjligheter att nå kunderna istället för en; man optimerar dels upp kundens befintliga – men utöver det så ger man denne ytterligare en chans via en landningssida. I många fall så – om man ger det något år – så rankar ofta en landningssida betydligt högre än vad kundens ordinarie sida gör. En riktig investering som i dagsläget inte kostar så mycket pengar.

Defiso Media är Nordens ledande leverantör av landningssidor.