Okategoriserade

Ser man till hur marknadsföringen kommit att ändras under senare år så innebär det att man som företagare ofta betalar väldigt mycket pengar i onödan. Det vill säga, betalar man för annonser i tidningen, betalar man för tv-reklam eller betalar man för en jingel på radion – ja, då finns det också en stor risk i att ingen kommer att upptäcka dessa.

Traditionella medier och annonsering via dessa håller på att spela ut sin roll och glädjande nog så har också fler och fler företag börjat inse detta och tagit steget mot att synas där kunderna numera finns. Var finns då kunderna i dagsläget?

Jo, uteslutande på internet i allmänhet och på Google i synnerhet. Menas med detta; sannolikheten är stor att en kund som söker efter en cykel i Stockholm snarare kommer att skriva dessa ord i sökfältet på Google än att leta efter en cykelhandlare i Gula Sidorna. Då gäller det också för en cykelhandlare att synas på Google och gärna då också så högt upp som möjligt; folk idag är rastlösa och vill ha snabb information – allt annat än sida två på nämnda sökmotor är även det i många fall irrelevant för en potentiell kund då denne, helt enkelt, inte orkar söka så långt bak.

Det många företagare i dagsläget gör är att man söker sig till en Seo-byrå och väljer att lägga sina pengar på marknadsföring hos en sådan. En Seo-byrå är nämligen den som har verktygen för att få ord att ranka högre upp på exempelvis Google – den cykelhandlare vi hade som exempel ovan kommer att vilja synas under orden Cykel och Stockholm; och dessa ord är således de som en Seo-byrå kommer att optimera. Det som sker är ett omfattande arbete där man via länkar i form av artiklar, bloggar och andra verktyg visar för Googles algoritmer att sidan i fråga är relevant och därmed förtjänar en plats högre upp på rankingen. Detta är förenklat, arbetet med Seo är omfattande och svårt att förklara i detalj. Däremot så finns det en väg att gå som inte så många tänker på och som vissa seo-byråer specialiserat sig på; nämligen en landningssida.

En landningssida är en investering

En landningssida innebär – återigen förenklat – att denne cykelhandlare i Stockholm, vid sidan av sin befintliga hemsida, får ytterligare en sida med samma kontaktuppgifter. Det handlar inte om en dubblett – en landningssida är alltid unik – men alla uppgifter om denna cykelhandlare kommer att finnas.

En Seo-byrå som jobbar med en landningssida kan således erbjuda sina kunder två möjligheter att nå kunderna istället för en; man optimerar dels upp kundens befintliga – men utöver det så ger man denne ytterligare en chans via en landningssida. I många fall så – om man ger det något år – så rankar ofta en landningssida betydligt högre än vad kundens ordinarie sida gör. En riktig investering som i dagsläget inte kostar så mycket pengar.

Defiso Media är Nordens ledande leverantör av landningssidor. 

Okategoriserade

Allt fler företag ser möjligheter som kommer med en ny teknologi och är snabba att anamma de olika lösningar som presenteras för dem. Det kan här handla om allt från en mer effektiv telefonväxel, det kan handla om att man lägger ut allt på olika molntjänster eller att man byter mot en mer anpassad serverleverantör.

Oavsett vilket exempel man väljer så genomför man ett byte för att man som företagare måste göra det – i viss mån; man måste helt enkelt uppgradera sig för att hänga med i utvecklingen och för att på ett bättre sätt kunna möta de nya behov som både kunder och partners ställer. Men – viktigt i sammanhanget är följande: ett byte av exempelvis en telefonväxel får heller inte ta för lång tid, systemet får inte vara för invecklat och – framförallt – så måste den nya telefonväxel man investerat i också vara bättre än den gamla man har.

Är den inte det och om den inte uppfyller de kriterier vi ovan nämnde så kan detta påverka företaget negativt och spela en stor roll i en minskad omsättning. Det handlar alltså om en svår balansgång för företag i dagens läge – vilka lösningar ska man välja, vilka ska man låta bli och hur ska man på bästa sätt investera i lösningar som har potential att föra verksamheten framåt snarare än bakåt. Då det kommer till den telefonväxel vi nämnde ovan så är detta i de flesta fall ingenting att fundera över – ett byte till en modernare sådan är något som verkligen kan göra en stor skillnad.

Flexiblare lösningar med en modern telefonväxel

Vi tänker oss först ett företag som håller fast vid en gammal telefonväxel och där de i och med detta tvingas till fysiska möten där man stilla sitter på sitt kontor under  givna tider. Man kopplas dessutom till sina kunder och man måste hela tiden hålla koll på vilka samtal, nummer och personer man når om man ringer.

Den nya telefonväxel och de lösningar som en sådan kan föra med sig är att de anställda inte alls är bundna till lokaler och kontor – tvärtom; de nås överallt, de kan sitta precis vart som helst – när som helst – och detta till både lägre kostnader. Samtalen blir billigare, man slipper de dyra omkostnader som en äldre telefonväxel för med sig och man kan i och med detta spara stora pengar.

En ny telefonväxel – en lösning via exempelvis molnet – är ett typiskt exempel på där man som företag – oavsett storlek – inte har råd att avvakta utan där man direkt ska hoppa på tåget. Möjligheterna är enorma.

Läs mer om hur en modern telefonväxel fungerar här